Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", η συντετμημένη επωνυμία της οποίας είναι "ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ", είναι μία επαγγελματική Ένωση στην οποία Τακτικά Μέλη μπορούν να καταστούν νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και στη διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (σε κινητές αξίες, σε ακίνητη περιουσία) καθώς και στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών.

Παράλληλα, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών μπορούν να καταστούν Συνδεδεμένα Μέλη Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι οποίες έχουν έδρα στην αλλοδαπή αλλά διαθέτουν προϊόντα στην Ελλάδα υπό το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαβατηρίου ή/και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Επίσης Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα εν γένει.

 

 

Παρουσιάσεις Επιχειρήσεων
Στατιστικά
statistics banner mid
Δελτία Τύπου & Αναλύσεις Αγορών

Κανονισμός ΕΕ 1131/14.06.2017
για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς.

ΚΟΙΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Ε.Κ. ΚΑΙ ΤτΕ 20.01.2017 (ΦΕΚ Β/288/07.02.2017)
Τροποποίηση της κοινής απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΤτΕ και της Ε.Κ. (ΦΕΚ Β/2452/13.11.2015) "Πιστοποίηση καταλληλότητας προσώπων απασχολουμένων σε πιστωτικά ιδρύματα που παρέχουν υπηρεσίες σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3606/2007".

Ν. 4474 ΦΕΚ 80/Α/07.06.2017
Το άρθρο 20 του Ν.4474 αντικαθιστά το άρθρο 22 του Ν.3606/2007 "Ειδική εκκαθάριση ΑΕΠΕΥ".


Τράπεζα Ερωτήσεων της Ε.Κ. για τις εξετάσεις στο νομοθετικό πλαίσιο Κεφαλαιαγοράς για τα πιστοποιητικά (α1-δ) και στα ειδικά θέματα (α1).
Πληροφορίες: http://www.hcmc.gr/el_GR/web/portal/info

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Περίληψη όρων κλειστού διεθνή διαγωνισμού για Μικτό Αμοιβαίο Κεφάλαιο

ΑΕΔΑΚ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
Περίληψη όρων κλειστού διεθνή διαγωνισμού για Ομολογιακό Αμοιβαίο Κεφάλαιο


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
Η Αγορά των Συλλογικών Επενδύσεων στο 2ο Τρίμηνο 2017

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Β' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2017
Διάρθρωση Συνόλου Αγοράς Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Χ.

International Statistical Release - Q1 2017.

Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows - Trends in the First Quarter 2017

EFAMA Investment Fund Industry Monthly Fact Sheet..

Στοιχεία Απριλίου 2017