Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", η συντετμημένη επωνυμία της οποίας είναι "ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ", είναι μία επαγγελματική Ένωση στην οποία Τακτικά Μέλη μπορούν να καταστούν νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και στη διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (σε κινητές αξίες, σε ακίνητη περιουσία) καθώς και στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών.

Παράλληλα, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών μπορούν να καταστούν Συνδεδεμένα Μέλη Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι οποίες έχουν έδρα στην αλλοδαπή αλλά διαθέτουν προϊόντα στην Ελλάδα υπό το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαβατηρίου ή/και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Επίσης Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα εν γένει.

 

 

Παρουσιάσεις Επιχειρήσεων
Στατιστικά
statistics banner mid
Δελτία Τύπου & Αναλύσεις Αγορών

National Risk Assessment_Οκτώβριος 2018
Έκθεση Εκτίµησης Εθνικού Κινδύνου για τη Νοµιµοποίηση Εσόδων από Εγκληµατικές Δραστηριότητες και τη Χρηµατοδότηση της Τροµοκρατίας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 31.8.2018
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΦΕΚ Β'/4315/28.9.2018
Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων.


ΕΚΔΗΛΩΣΗ - ΟΜΙΛΙΑ Institute of Finance and Financial Regulation (IFFR)
Επιστημονική ομιλία που διοργανώνει το Institute of Finance and Financial Regulation (Πανεπιστήμιο Πειραιά) σε συνεργασία με την Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, με θέμα “Economic Policy Uncertainty and Stock Market Participation” και ομιλητή τον Δρ. Δημήτρη Γεωργακάκο, Senior Economist της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Η Αγορά των Συλλογικών Επενδύσεων στο 3ο τρίμηνο 2018

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Γ' ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2018
Διάρθρωση Συνόλου Αγοράς Α.Ε.Δ.Α.Κ. & Ο.Ε.Ε.


International Statistical Release - Q2 2018.

Worldwide Regulated Open-ended Fund Assets and Flows - Trends in the Second Quarter of 2018

ASSET MANAGEMENT IN EUROPE.

EFAMA΄s 10th Edition

EFAMA Investment Fund Industry Monthly Fact Sheet..

Στοιχεία Ιουλίου 2018

EFAMA Quarterly Statistical Release for 30/06/2018.

Trends in the European Investment Fund Industry in the Second Quarter of 2018.