Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
GreekEnglish (United Kingdom)
Κεντρική Σελίδα

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", η συντετμημένη επωνυμία της οποίας είναι "ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ", είναι μία επαγγελματική Ένωση στην οποία Τακτικά Μέλη μπορούν να καταστούν νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και στη διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (σε κινητές αξίες, σε ακίνητη περιουσία) καθώς και στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών.

Παράλληλα, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών μπορούν να καταστούν Συνδεδεμένα Μέλη Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι οποίες έχουν έδρα στην αλλοδαπή αλλά διαθέτουν προϊόντα στην Ελλάδα υπό το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαβατηρίου ή/και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Επίσης Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα εν γένει.

 

Παρουσιάσεις Επιχειρήσεων
Δελτία Τύπου & Αναλύσεις Αγορών
Εκδόσεις

Consultation Paper 26.09.2014
ESMA’s Technical Advice to the European Commission on the implementing measures of the Regulations on European Social Entrepreneurship Funds and European Venture Capital Funds

12ο ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ & ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ
Πρόγραμμα για το 12ο Επενδυτικό & Χρηματιστηριακό Συνέδριο που οργανώνει ο Σύνδεσμος Επενδυτών και Διαδικτύου σε συνεργασία με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών υπό την αιγίδα του Ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών με θέμα: “Χρηματιστήριο – Επιχειρηματικότητα - Ανταγωνιστικότητα”.

International Statistical Release - Q2 2014.

Worldwide Investment Fund Assets and Flows - Trends in the Second Quarter 2014

EFAMA Investment Fund Industry Monthly Fact Sheet..

Στοιχεία Σεπτεμβρίου 2014