Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
GreekEnglish (United Kingdom)
Κεντρική Σελίδα

Η "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ", η συντετμημένη επωνυμία της οποίας είναι "ΕΝΩΣΗ ΘΕΣΜΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ", είναι μία επαγγελματική Ένωση στην οποία Τακτικά Μέλη μπορούν να καταστούν νομικά πρόσωπα τα οποία δραστηριοποιούνται στη διαχείριση αμοιβαίων κεφαλαίων, και στη διαχείριση άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων (σε κινητές αξίες, σε ακίνητη περιουσία) καθώς και στη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών.

Παράλληλα, στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών μπορούν να καταστούν Συνδεδεμένα Μέλη Εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων και άλλων οργανισμών συλλογικών επενδύσεων οι οποίες έχουν έδρα στην αλλοδαπή αλλά διαθέτουν προϊόντα στην Ελλάδα υπό το καθεστώς του ευρωπαϊκού διαβατηρίου ή/και παρέχουν υπηρεσίες στην Ελλάδα υπό το καθεστώς της ελεύθερης παροχής υπηρεσιών. Επίσης Συνδεδεμένα Μέλη μπορούν να γίνουν επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χρηματοοικονομικό τομέα εν γένει.

 

Παρουσιάσεις Επιχειρήσεων
Δελτία Τύπου & Αναλύσεις Αγορών
Εκδόσεις

Τρόπος Υπολογισμού Ιδίων Κεφαλαίων, (Μεταβατικές διατάξεις), των επιχειρήσεων επενδύσεων βάσει του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.
Τρόπος Υπολογισμού Ιδίων Κεφαλαίων, (Μεταβατικές διατάξεις), των επιχειρήσεων επενδύσεων βάσει του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ Αρ.Πρωτ. 2260/27.6.2014
Υπολογισμός των Ιδίων Κεφαλαίων με βάση τις διακριτικές ευχέρειες που προβλέπονται στις μεταβατικές διατάξεις του Κανονισμού 575/2013.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 686/26.6.2014
Άσκηση διακριτικών ευχερειών της παρ.4 του άρθρου 6 και της παρ.2 του άρθρου 95 του Κανονισμού ΕΕ 575/2013.


ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΕΚ Αρ.Πρωτ. 2244/26.6.2014
Ανάρτηση Απόφασης Ε.Κ. σχετικά με τον Κανονισμό της ΕΕ 575/2013(κεφαλαιακή επάρκεια).

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
Η αγορά των Συλλογικών Επενδύσεων στο 2ο Τρίμηνο 2014

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ Β΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2014
Διάρθρωση Συνόλου Αγοράς Α.Ε.Δ.Α.Κ. και Α.Ε.Ε.Χ.


ASSET MANAGEMENT IN EUROPE.

EFAMA΄s Annual Report for 2012

International Statistical Release - Q1 2014.

Worldwide Investment Fund Assets and Flows - Trends in the First Quarter 2014

EFAMA Investment Fund Industry Monthly Fact Sheet..

Στοιχεία Μαϊου 2014