Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek
Κεντρική Σελίδα Βάση Δεδομένων Α.Ε.Δ.Α.Κ. - Α.Ε.Ε.Χ. μέχρι 10/07/2011

 
Διάρθρωση Αγοράς ανά Εταιρεία Διαχείρισης
  Συνολικό Ενεργητικό Αγοράς Α/Κ
  Κατανομή Ενεργητικού
 
Ενεργητικό ανά Εταιρεία Διαχείρισης
  Μετοχικών,Μικτών,Διαχ/σης Διαθεσίμων και Ομολογιακών ΟΣΕΚΑ
  Funds of Funds
  ΟΣΕΚΑ Ξένων Κεφαλαιαγορών – Ειδικού Τύπου
Διάρθρωση Αγοράς ανά Κατηγορία
  Μετοχικά   Εσωτερικού  |  Εξωτερικού
  Μικτά   Εσωτερικού  |  Εξωτερικού
  Ομολογιακά   Εσωτερικού  |  Εξωτερικού
  Διαχείρισης Διαθεσίμων   Εσωτερικού  |  Εξωτερικού
  Funds of Funds   Μετοχικά  |  Μικτά  |  Ομολογιακά
  ΟΣΕΚΑ Ξένων Κεφαλαιαγορών – Ειδικού Τύπου
  Σύνθεση συνολικής αγοράς ΟΣΕΚΑ με βάση το ενεργητικό
Σωρευτικές Αποδόσεις
  Σωρευτικές Αποδόσεις ανά ΟΣΕΚΑ
  Σωρευτικές Αποδόσεις ανά Κατηγορία
Εισροές Εκροές Κεφαλαίων
  Εισροές Εκροές Κεφαλαίων ανά ΟΣΕΚΑ
  Εισροές Εκροές Κεφαλαίων ανά Κατηγορία / ανά Εταιρεία
  
Αναλυτικά Στοιχεία ΟΣΕΚΑ
  Παρουσίαση Συνολικής Αγοράς ΟΣΕΚΑ ανά Ημερομηνία
  Στοιχεία Περιόδου ανά ΟΣΕΚΑ
Μεταβολές Ενεργητικού & Μεριδίων ΟΣΕΚΑ
  Ανά ΟΣΕΚΑ
  Ανά Κατηγορία / Ανά Εταιρεία
Συγκεντρωτικά Ιστορικά Στοιχεία
  Ανά ΟΣΕΚΑ
  Ανά Εταιρεία
Παλαιά Κατηγοριοποίηση
  Κατανομή Ενεργητικού
 
Διάρθρωση Αγοράς ανά Κατηγορία   μέχρι 31/12/2004
  Μετοχικά   Διεθνή
  Μικτά   Διεθνή
  Ομολογιακά   Διεθνή
  Διαχείρισης Διαθεσίμων   Διεθνή
  Ειδικού Τύπου   Εσωτερικού  |  Εξωτερικού
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημειώσεις και Παραδοχές

Α.Ε.Δ.Α.Κ.

Σημειώσεις

  1. Η Κατηγοριοποίηση των Αμοιβαίων Κεφαλαίων του ν. 4099/2012 ορίζεται στην Απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς 6/587/2.6.2011, με ημερομηνία ισχύος την 11η Ιουλίου 2011.
Περισσότερα...
Α.Ε.Ε.Χ.

Σημειώσεις

  1. Τα ιστορικά στοιχεία έχουν καταχωρηθεί από τις Α.Ε.Ε.Χ. με ευθύνη τους και η περιοδική ενημέρωση γίνεται επίσης από τις Εταιρείες με ευθύνη τους.
Περισσότερα...