Είσοδος Όνομα Χρήστη Κωδικός
English (United Kingdom)Greek

 
 • Επαγγελματική διαχείριση του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ που εξασφαλίζει την ορθολογική λήψη επενδυτικών αποφάσεων.
 • Διασπορά των επενδύσεων σε αγορές αξιογράφων διαφορετικού τύπου
 • Καθημερινή παρακολούθηση της αξίας της επενδύσεώς του από τις σχετικές στήλες του Τύπου στον οποίο υποχρεωτικά δημοσιεύεται η ημερησία αποτίμηση του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ
 • Δυνατότητα αμέσου ρευστοποιήσεως της συμμετοχής τους (μέσα σε (5) πέντε μέρες)
 • Πρόσβαση στις μεγαλύτερες αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού
 • Διαπραγματευτική δύναμη που παρέχει ο όγκος του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ
 • Διαφάνεια διαχειρίσεως για την οποία μεριμνά η σχετική νομοθεσία και οι έλεγχοι των επενδυτικών οργάνων
 • Διασφάλιση και φύλαξη της περιουσίας του ΟΣΕΚΑ από τον Θεματοφύλακα (Τράπεζα)
 • Κοινός λογαριασμός. Τα μερίδια μπορούν να εκδίδονται σε κοινό λογαριασμό δύο ή περισσοτέρων προσώπων
 • Κληρονομούνται, και μεταβιβάζονται μόνο μεταξύ συζύγων ή συγγενών πρώτου και δευτέρου βαθμού σε ευθεία γραμμή.
 • Είναι δυνατή η ενεχυρίαση των μεριδίων για λήψη δανείου.
 • Η φορολογική υποχρέωση του επενδυτή περιορίζεται στο φόρο που επιβάλλεται επί του ενεργητικού του ΟΣΕΚΑ.
ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.